#VERGONYA    #POR    #IRRITABILITAT    #PRESSIÓ    #TRISTOR    #CRISI CLIMÀTICA    #PATERNALISME    #MALESTAR    #ANGOIXA    #EXPECTATIVES    #JUTJAR    #RÀBIA    #FAMILÍA    #DISCRIMINACIÓ    #ANSIETAT    #INCOMPRENSIÓ    #CONFLICTE   
INICI

Termes i Condicions

1. ABAST:

Aquests Termes i Condicions de la Web estableixen les condicions generals que regulen tant l'accés, com la navegació, així com l'ús dels continguts de la present web de OBERTAMENT http://noesculpameva.cat.

La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència a les histories que els usuaris han volgut compartir voluntàriament a través de les diferents eines que facilita el nostre web.

La navegació per la web no suposa cap obligació de penjar vídeos, registrar-se o contar la teva història. Compartir la teva història es totalment voluntari. Una vegada que hagis compartit el teu vídeo, hagis gravat un àudio o ens enviïs qualsevol informació, tindràs dret a que la esborrem en qualsevol moment.

La nostra pàgina només pretén ser una eina per ajudar a les persones que ho necessitin, però no pretén, ni es pot considerar com un tractament professional ni mèdic.

OBERTAMENT es reserva el dret de modificar la informació continguda al web quan ho estimi convenient i sense previ avís, no sent responsable de l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.

Així mateix, es reserva el dret a modificar el contingut del present document de Termes i Condicions del web. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre web, ja que aquest i els seus Termes i Condicions d'ús recollides en el present document,  poden ser modificats.

La prestació del servei d'aquest lloc web té una durada limitada al moment en el qual l'Usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten.

 

2. CONDICIONS DE L'ÚS DE LA WEB

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d'usuari. L'usuari accepta de forma plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en el present avís legal.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web juntament amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d'acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l'ordre públic.

L'usuari es compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecarregant-la o deteriorant-la de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o gaudi de la pàgina web.

Condicions dels vídeos dels Usuaris.

Qualsevol usuari podrà, en qualsevol moment, penjar voluntària i gratuïtament un vídeo explicant la seva història.

Tots els vídeos es publicaran al nostre web i podran ser vistos per qualsevol usuari del nostre web. El vídeo es mantindrà publicat per temps limitat mentre hi hagi capacitat en el nostre servidor. Una vegada s’ompli el servidor, s’anirà renovant automàticament amb nous vídeos que pugin els nostres usuaris. En qualsevol cas, els usuaris ens podran sol·licitar que esborrem els seus vídeos i les seves històries en qualsevol moment.

OBERTAMENT és reserva el dret de revisar el contingut de tots els vídeos que hagin pujat els nostres usuaris i de esborrar aquells que es considerin amb continguts no adequats, o que expressin opinions o circumstàncies que puguin ser considerades sexistes, racistes, masclistes, vexatoris o que atemptin contra les normes de etiqueta.

Els usuaris podran gravar o penjar vídeos prèviament gravats explicant la seva història o les seves experiències a través del nostre web.

Menors d'edat

La campanya promoguda a través d’aquesta web i els seus continguts estan dirigits principalment a menors d’edat. Per penjar un vídeo amb la teva història l’usuari confirma que com a mínim té 14 anys.

Si ets menor de 14 anys, per penjar un vídeo o compartir la teva història necessitaràs el consentiment dels teu pare/mare o tutor legal.

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS:

OBERTAMENT és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, logotips, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, receptes o fórmules, etc.) o compta amb la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L'accés a la navegació i l'ús d'aquest lloc web per part de l'usuari no impliquen en cap cas renuncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d'aquells.

El contingut audiovisual penjat per els usuaris al nostre web és propietat dels usuaris, els quals autoritzen expressament a OBERTAMENT al seu ús i publicació quan els comparteixen voluntàriament a través del nostre web. Els usuaris es comprometen i garanteixen a OBERTAMENT que el contingut és original o tenen permís o autorització per publicar-ho per part dels seus titulars. En aquest sentit, OBERTAMENT no es responsabilitza de que el contingut dels vídeos pugui contenir imatges o continguts els quals l’usuari no tingui autorització per publicar-les.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web, inclosos els vídeos si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de OBERTAMENT.

 

4. ENLLAÇOS

4.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB EXTERNES:

OBERTAMENT rebutja tota responsabilitat sobre tota informació present en la World Wide Web no elaborada per OBERTAMENT o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquesta pàgina web OBERTAMENT no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.

 

4.2. ENLLAÇOS EXTERNS AMB DESTINACIÓ A LA PÀGINA WEB DE OBERTAMENT:

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un enllaç amb destinació a http://noesculpameva.cat aquest enllaç haurà de sotmetre's a les condicions que a continuació es detallen:

1. L'enllaç anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L'enllaç, en qualsevol cas ha de ser absolut i complet portant a l'usuari amb un sol clic a la URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. L'enllaç haurà d'abastar tota l'extensió de pantalla del portal http://noesculpameva.cat

2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de OBERTAMENT, el lloc web que estableix l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera, incloent-ho com parteix integrant del seu web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l'origen de la informació.

3. No s'autoritza l'establiment d'enllaç a http://noesculpameva.cat, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l'ordre públic.

El servei d'accés al lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, 'Llocs Enllaçats'). En aquests casos, OBERTAMENT actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb la Llei de Serveis de la Informació i Comerç electrònic i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a OBERTAMENT enviant un missatge a dadespersonals@obertament.org , sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

OBERTAMENT no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a OBERTAMENT.

 

5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT:

La responsabilitat en l'ús d'aquest Lloc web correspon de forma única i exclusiva a l'Usuari.

OBERTAMENT no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de tercers.

2. Els errors i omissions en la informació publicada així com la falta d'utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

L'accés al Portal no implica l'obligació per part OBERTAMENT de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. OBERTAMENT no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l'ús del lloc web.

 

6. LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

 

7. ACTUALITZACIÓ

El present ús de la web  s'ha revisat per última vegada al  febrer de 2022

INICI