#VERGONYA    #POR    #IRRITABILITAT    #PRESSIÓ    #TRISTOR    #CRISI CLIMÀTICA    #PATERNALISME    #MALESTAR    #ANGOIXA    #EXPECTATIVES    #JUTJAR    #RÀBIA    #FAMILÍA    #DISCRIMINACIÓ    #ANSIETAT    #INCOMPRENSIÓ    #CONFLICTE   
INICI

Política de Privacitat

1- QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El Responsable del tractament de les teves dades personals i titular de la pàgina web  http://noesculpameva.cat  és OBERTAMENT, Associació Catalana per a la Lluita contra l’Estigma en Salut Mental, amb domicili situat a Barcelona (08010), Ronda Sant Pere, 28-30 Entresòl C, CIF núm. G65472011, i està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 44816 – J / 1.

OBERTAMENT ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a complir amb les exigències de la vigent normativa de protecció de dades, especialment el Reglament General de Protecció de dades de l’UE i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.


Dades de Contacte de OBERTAMENT en matèria de protecció de dades:

 dadespersonals@obertament.org

 

 

2- QUINES DADES PERSONALS TRACTEM I AMB QUINA FINALITAT?

 

1-Tipus de dades personals que tractem

 

Per raons de confidencialitat recollim la menor quantitat de dades possibles de tercers, més enllà dels que ens faciliten voluntàriament per a participar de les nostres activitats o perquè realitzem els tràmits requerits o aquells que ens obliga la Llei a recollir i conservar.

 

No es obligatori identificar-se quan es comparteix un vídeo al nostre web. Podem recopilar i tractar les següents categories de dades personals, de que ens les facilitis voluntàriament.

 

a. Nom, edat, sexe i localitat on resideix l’usuari que interactua amb el nostre web.

 

b. Altres dades que ens facilitis a través de les histories que comparteixis en el nostre web. Entre d’altres la teva imatge si surts al vídeo o la teva veu si graves un àudio.

 

c. Dades de les persones que treballin o col·laborin amb la nostra Associació.

 

d. Informació recopilada quan utilitzes els nostre lloc web i altres mitjans digitals, en el seu cas.

Quan visites els nostres llocs web, podem registrar la seva adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, lloc web d'origen i comportament de navegació de web.

 

e. Informació relativa a xarxes socials.

Depenent dels seus ajustos de xarxa social podem rebre informació del seu proveïdor de xarxa social. Per exemple, quan s'identifica amb un compte de xarxa social per a utilitzar els nostres serveis, podem rebre el seu perfil de xarxa social incloent dades de contacte, interessos i contactes. Per a més informació de les dades personals que rebem del seu proveïdor de xarxa social i com modificar la configuració, consulti el lloc web i la política de privacitat del seu proveïdor de xarxa social.

 

g. Informació que tria compartir amb nosaltres.

Pot triar compartir informació amb nosaltres, per exemple, en donar-nos un comentari en Facebook en completar una enquesta o enviar dades per a qualsevol de les nostres activitats.

 

 

2-Les teves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 

a) Per fer estudis demogràfics de les persones que participen en la nostra campanya o activitats. Aquest estudis son anònims.

b) Contactar amb tu en cas de que ens facilitis el teu contacte i  vulguis que contactem amb tu.

c) Remetre comunicacions sobre les nostres activitats i ajudes per email, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que així ens ho hagis demanat i consentit.

d) Tractar les imatges o la teva veu quan comparteixes la teva història a través del nostre web, incloent la seva publicació que estarà disponible per la resta d’usuaris del web i . Les històries que comparteixis a través del nostre web, només es publicaran al web però no seran publicades a les xarxes socials ni per altre medis.

e) Igualment, les dades recollides durant la navegació pel nostre web es tracten amb l'objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris de la web, portar un registre d'estadístic de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a l'efecte de que ens faciliti desenvolupar millors serveis i productes, optimitzar la nostra oferta i, proporcionar un servei d'atenció al client més eficaç i millorar el disseny i el contingut dels nostres llocs web.

f) Les dades de les persones que treballen amb nosaltres i l aresta de organitzacions, entitats o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb OBERTAMENT, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

j) En cas d'emplenar algun dels formularis amb dades personals que hi ha al nostre web, les dades que ens facilitis es tractaran només per perfilar demogràficament les persones que participin.

 

D'acord amb la LSSICE, t'informem que OBERTAMENT no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail si no té la legitimació necessària. En qualsevol cas, sempre tindràs la possibilitat de retirar el teu consentiment per a rebre les nostres comunicacions.

 

No tractarem les teves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

No seràs objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les teves dades.

 

 

3- QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

 

La base legal que legitima el tractament de les teves dades personals és el teu consentiment exprés atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites i que se sol·licitarà en el moment que ens sol·liciti informació, o bé marcant la casella corresponent a l'hora de recollir les teves dades en qualsevol dels nostres formularis de recollida de dades personals.

En cas que comparteixis algun vídeo o gravació amb la teva història, es produirà una relació contractual entre tu i OBERTAMENT, la base legal que legitimarà el tractament de les teves dades personals serà l'execució de la relació contractual que s'haurà generat, així com, en el seu cas, el compliment de les corresponents obligacions legals.

En cas que no ens facilitis les teves dades personals no farem cap tractament de les teves dades personals. En cas de que sí ens les facilitis, hauràs de acceptar necessàriament la present política de privacitat.

 

Informació comercial

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de OBERTAMENT.

En cas que ens facilitis les teves dades personals i acceptis la present política de privacitat, “clicant” la casella de consentiment que trobaràs sota els nostres formularis, estaràs consentint expressament al fet que OBERTAMENT  realitzi les següents activitats i/o accions.

- Compartir el vídeo i la història que publiquis al nostre web.

 

S'informa que els mitjans habilitats per OBERTAMENT per a comunicar-se amb nosaltres són els telèfons i el correu electrònic facilitats en la nostra web.

Si remets informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquesta web o per qualsevol altre mitjà, OBERTAMENT quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

 

4- QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

 

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran durant el temps necessari per a gestionar el vídeo i la història que comparteixis amb nosaltres.

 

Els vídeos s’aniran esborrant automàticament a mesura que s’ompli el nostre servidor.

 

Podem conservar també la teva informació personal la informació durant el tems necessari per gestionar les teves consultes o per al compliment de qualsevol contracte que es generi entre OBERTAMENT i tercers.

 

Una vegada les dades hagin complert les necessitats per als quals van ser recollides les dades personals les esborrarem definitivament. No obstant això, conservarem les teves dades més temps en cas que sigui necessari per al compliment d'obligacions legals. Igualment, podrà ser necessari conservar-los durant el temps necessari per a la prescripció de les responsabilitats legals que es generin.

 

Les dades personals dels nostres treballadors o col·laboradors seran conservades durant el temps que duri la seva relació amb OBERTAMENT i posteriorment durant els terminis previstos legalment.

 

 

5- A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

 

Les teves dades personals s’inclouran a la base de dades de OBERTAMENT.

 

Dins de la nostra organització les seves Dades personals seran tractats pel personal degudament autoritzat, i, si fos necessari o pràctic per a complir amb les finalitats indicades anteriorment, podran ser tractades, en determinats casos, per tercers.

 

Les categories de aquests tercers destinataris als qui poden comunicar-se les seves Dades personals són els següents:

 

En cas de dissolució d’OBERTAMENT, i sempre demanant-te la teva confirmació expressa, podrem cedir les teves dades a les entitats fundadores perquè et remetin informació de les activitats que ofereixen. Les entitats fundadores d’OBERTAMENT són ADEMM- Associació Pro-Salut Mental Catalunya, Federació Salut Mental Catalunya, la Unió Catalana d’Hospitals, el Consorci de Salut i Social de Catalunya i el Fòrum de Salut Mental.

 

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

• Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què OBERTAMENT està subjecta per la seva activitat.

• Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participis.

• Proveïdors que necessitin accedir a les teves dades per a la prestació dels serveis que OBERTAMENT hagi contractat, i amb els quals té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

 

 

 

6- QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES ?

 

Si desitges exercir els drets que la normativa de protecció de dades t’atorga, si us plau, envia'ns un e mail a la següent adreça dadespersonals@obertament.org  posant en l'assumpte el dret que vols exercitar i adjuntant còpia del teu document nacional d'identitat o passaport o bé enviant el mateix contingut per correu postal a l’adreça que figura al primer punt d’aquesta política.

 

En qualsevol cas podràs sol·licitar que esborrem el teu vídeo o història i les teves dades personals.

 

Els Drets que la normativa vigent reconeix i que, si escau, pots exercir són:

 

Dret d'Accés a les dades:

Té dret al fet que el Responsable del tractament li comuniqui si s'estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

-Les finalitats del tractament.

-Les categories de dades de què es tracti.

-El termini o criteris de conservació de les dades.

 

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret al fet que el Responsable del tractament rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional.

 

Dret de Supressió de les dades:

L'interessat tindrà dret al fet que el Responsable del tractament suprimeixi les seves dades, quan:

-El tractament sigui il·lícit.

-L'interessat hagi retirat el seu consentiment.

-Ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per als quals van ser recollits o tractats.

-L'interessat hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.

-Les dades hagin de suprimir-se per a complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.

 

L'interessat no tindrà dret al fet que el Responsable de tractament suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

-Per a exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació.

-Per a complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.

-Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

-Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica.

 

Dret de Portabilitat de les dades:

Té dret al fet que el Responsable de tractament transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d'ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:

-El consentiment de l'interessat per a finalitats específiques.

-L'execució d'un contracte o precontracte amb l'interessat.

 

El dret a la portabilitat de dades no s'aplicarà quan:

-Sigui tècnicament impossible la transmissió.

-Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.

-El tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

 

Dret de Limitació del tractament:

L'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable de tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

-Màrqueting directe.

-Elaboració de perfils.

-Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l'interessat, especialment si és un nen.

-Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d'interès públic.

 

Encara que l'interessat s'oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà continuar tractant-los sempre que l'interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l'interessat en un procediment judicial que el justifiqui.

El Responsable haurà d'informar l'interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

 

Dret d'oposició:

És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d'aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d'un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

 

Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils:

L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

 

-Rendiment professional.

-Situació econòmica.

-Salut.

-Preferències o interessos personals.

-Fiabilitat.

-Comportament.

-Ubicació o moviments de la persona.

 

Quan l'elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

-L'interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l'afectin significativament.

-L'interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:

-El consentiment explícit de l'interessat.

-Un contracte entre el Responsable i l'interessat.

 

No s'aplicarà al dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

-El consentiment explícit de l'interessat.

-Un contracte entre el Responsable i l'interessat.

-Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

 

 

7- RECLAMACIÓ DAVANT L'AUTORITAT DE CONTROL

 

En cas que consideris que OBERTAMENT ha vulnerat algun dels teus drets protegits per la normativa de protecció de dades personals o que aquesta ha violat qualsevol obligació en matèria de protecció de les Dades Personals, tens el dret de presentar reclamació a l'autoritat de control competent que a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades situada al Carrer Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

Tel. 901 100 099 - 912 663 517

 

Igualment pots presentar una reclamació electrònica a través de la seu electrònica que està disponible en la seva pàgina web https://www.aepd.es/

 

 

8- LEGISLACIÓ

 

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Igualment es regeix per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Igualment, la nostra pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

 

9- INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

XARXES SOCIALS i WEB:

 

T’informem  que OBERTAMENT pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que ens segueixen a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de OBERTAMENT es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

OBERTAMENT tractarà les teves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-te d'activitats o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que OBERTAMENT consideri inapropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, que sigui vexatoris i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, OBERTAMENT es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social aquells continguts que es considerin inapropiats.

 

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de OBERTAMENT, podent enviar-te informació del teu interès.

 

En tot cas, si remets informació personal a través de la xarxa social, OBERTAMENT quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma, devent l'usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

MESURES DE SEGURETAT:

 

Les dades que ens facilitis es tractaran de manera confidencial. OBERTAMENT ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

 

10- DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

 

Disposem d’un delegat de protecció de dades que vetlla per al compliment de la normativa de protecció de dades de la nostra Associació. Pots contactar amb ell a través del e mail: dadespersonals@obertament.org

 

 

11- ACTUALITZACIÓ

 

Aquesta Política de privacitat s'ha actualitzat per última vegada al febrer de 2022 però podrà actualitzar-se en qualsevol moment. Li recomanem que la consulti cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina per si ha sofert alteracions.

INICI